رئیس بخش کنسولی وزارت خارجه روسیه یوگنی ایوانف در 7 آذر 95 با توجه توافقات  جدید میان تهران و مسکو ابراز کرد که گروه‌های گردشگری  ۵ تا ۵۰ نفره که قصد سفر به تور روسیه و یا تور مسکو را  بین دو کشور را داشته باشند، برای مدت ۱۵ روز اقامت، نیاز به اخذ ویزا نخواهند داشت. با لغو ویزای روسیه تعداد گردشگران کشور ایران و روسیه چندین برابر میشود. البته آژانسهای ارائه دهنده تور روسیه در کشور ایران و روسیه باید طبق این توافق مشخص گردند رئیس اتحادیه مجریان تور روسیه در ادامه افزود: امیدوارم این فرآیند به دموکراسی‌ترین شکل ممکن انجام پذیرد، چراکه هرگونه تسهیل و یا لغو ویزا بین کشورها موجب رونق گردشگری خواهد شد. حضور گردشگران ایرانی در روسیه با پروازهای مستقیم به سنت‌پترزبورگ، مسکو و سوچی ۵۰ تا ۷۰ درصد افزایش داشته که این رقم حاکی از علاقه گردشگران ایرانی به روسیه دارد.