ولایت مختار کوهستان بدخشان : این منطقه یک ایالت خودگردان در قسمت جنوب شرقی کشور تاجیکستان میباشد که از طرف جنوب با کشور افغانستان، شرق با کشور چین و از شمال با کشور قرقیزستان همسابه بوده و 63710 کیلومتر وسعت دارد. خاروغ تاجیکستان مرکز شهر بوده و تنها سی هزار نفر جمعیت را در خود دارد. اکثر مردمان ولایت مختار کوهستان بدخشان پامیری بوده که به میتوانند به زبان های گوناگونی از جمله زبان پامیری که یکی از زبات های ایرانی شرقی میباشد صحبت کنند. تعدادی از مردم قرقیز در ولایت مختار کوهستان بدخشان زندگی کرده و مذهب اکثریت مردم شیعه اسماعیلی میباشد. یکی از مواردی که توریست های علاقه مند به کوهنوری تور تاجیکستان را به این منطقه میکشاند، کوه های مرتفع ولایت مختار کوهستان بدخشان میباشد که حدود 3قله از آن هفت هزار متر ارتفاع دارند. از بلندترین کوه های ولایت مختار کوهستان بدخشان از قلّهٔ اسماعیل سامانی، قلّهٔ استقلال و قلّهٔ کورژنیوسکی میباشد.