هزینه‌ های وسایل نقلیه درون شهری در باکو : سیستم پیشرفته این شهر در بلیط الکترونیک یکی از ویژگی های خوب آن است. شما میتوانید این کارت ها را به اسم باکی از ایستگاه های متر و یا از ایستگاه باکی کارت تهیه کنید. این بلیط ها دو نوع دارند، اولین توع آنها پلاستیکی بوده و میتوان دوباره آن را شارژ که هزینه آن تقریبا 4500 تومان و به پول باکو دو منات میشود. دومین نوع از این کارت ها، کارت های کاغذی هستند که فقط چهار بار میتوان از آن استفاده کرد و یک منات است.

هزینه‌ های وسایل نقلیه درون شهری در باکو

رنگ بلیط ها و ‏هزینه‌ های وسایل نقلیه درون شهری در باکو

رنگ بلیط های مترو و اتوبوس به رنگ قرمز بوده اما تازگی قصد راه اندازی سیستمی را دارند که از یک کارت به عنوان بیلط برای همه وسایل نقلیه بتوان استفاده کرد. فراموش نکنید که در استفاده از وسایل نقلیه باکو باید سکه و قپیک همراه خود داشته باشید.

رنگ بلیط ها و ‏هزینه‌ های وسایل نقلیه درون شهری در باکو

انواع و هزینه‌ های وسایل نقلیه درون شهری در باکو

کرایه هر اتوبوس بیست قپیک بوده که البته اگر توریست تور باکو هستید میتوانید از اتوبوس های قرمز برای پرداخت با کارت استفاده کنید و یا از همه اتوبوس ها برای پرداخت نقد استفاده کنید. تاکسی های باکو تاکسی متر نداشته و کراه آن از پنج منات شروع میشود اگر مسیر طولانی مد نظرتان باشد تاکسی های 189 در خدمت شما هستند این تاکسی ها برای هر 3 کیلومتر سه منات و برای چهار کیلومتر 3.80 منات و بیشتر از آن مبلغ پنجاه قپیک باید بپردازید. متروهای این شهر نیز هم بیست قپیک بوده و فقط میتوان با باکی کارت مبلغ آن را را پرداخت کرد.‏

برای اجاره دربستی اتوبوس های لوک و تاکسی به سابت lerik.net مراجعه کنید.