میدان مردکا کوالالامپور مالزی : این میدان به میدان استقلال نیز معروف است، در زمان قدیم به آن باغ پادشاهی سلانگور بود که در آن کریکت، هاکی، تنیس و از این قبیل بازی ها انجام میدادند. هم اکنون هم مسابقات کریکت در میدان مردکا کوالالامپور مالزی انجام میشود. رویداد مهمی که در این میدان رخ داده، سال 1957 زمانی که مالزی به استقلال رسید بوده و از آن پس نام خود را اتحادیه مالایا نامید و پرچم مالزی را در میدان مردکا کوالالامپور مالزی برافراشتند و چشن گرفتند. هر سال به خاطر استقلال مالزی، در میدان مردکا کوالالامپور مالزی جشن گرفته و توریست های بسیاری از تور مالزی برای دیدن این جشن خودشان را آماده میکنند. پرچم مالزی در میدان مردکا کوالالامپور مالزی حدود صد متر بالای ارتفاع داشته و لقب بلندترین میله در دنیا را دارد.