معبد آرولمیگو‌سری‌را جاکالیامان مالزی : اگر میخواهید شکوه و زیبایی را در مالزی ببینید، معبد آرولمیگو‌سری‌را جاکالیامان ، معبدی که سرتاسرش از آینه و شیشه های رنگی استفاده شده همان چیزیست که میخواهید ! این معبد که از قدیمی ترین معبدهای جوهور است، 1میلیون دلار برای ساختش هزینه شده! شاید هنگامی که برای اولین بار وارد این معبد شدید، شیشه های رنگی آن چشم شما را بزند اما بعد از مدتی که توانستید به خوبی ببینید شاهد هنر و شکوه این معبد شگفت انگیز میشوید. معبد آرولمیگو‌سری‌را جاکالیامان مالزی بوسیله راهب سری سیناتامبی حدود بیست سال پیش ساخته شده و مورد استفاده قرار گرفت. او مسئیولیت نگهداری و امور این معبد را از پدرش قبول کرد و به زیباترین و باشکوه ترین شکل ممکن این معبدها را برای هندوها ساخت تا در این مکان عبادت کنند. اکنون معبد آرولمیگو‌سری‌را جاکالیامان مالزی با سیصد هزار تکه شیشه به رنگ های قرمز، آبی، زرد، سبز، بنفش و سفید در شهر سنگاپور میدرخشد اگر با تور مالزی سفر کردید و این معبد را نبینید از دستتان رفته است!.

معبد آرولمیگو‌سری‌را جاکالیامان مالزی

آدرس معبد آرولمیگو‌سری‌را جاکالیامان مالزی

Malaysia, Wadi Hana, 80300 Johor Bahru, Johor, Malaysia