قیمت بنزین در گرجستان : یکی از مهم ترین دلایل توریستی بودن کشور گرجستان قیمت بنزین بوده که نسبت به دیگر کشورهای پایین است. قیمت بنزین در گرجستان برای هر لیتر، 2.15 لاری میباشد. مردم گرجستان نیز به دلیل ارزان بودن هزینه سوخت در گرجستان، از سوخت گاز بسیار استفاده میکنند. علاوه بر هزینه بنزین در گرجستان، مواد غذایی و هزینه اقامت نیز در رده ارزان قیمت ها در گرجستان میباشد. به همین سالانه تور گرجستان بسیاری ثبت میشود. قیمت بنزین در گرجستان همیشه ثابت نبوده و شرکت ارائه دهنده بنزین هم متفاوت میباشد. بنزین های انواع REGULAR معمولی، EURO REGULAR اروپایی، PREMIUM اعلا و بنزین SUPER میباشد که هرکدام به همراه قیمت روی تابلوهایی در پمپ بنزین ها مشخص شده اند.

قیمت بنزین در گرجستان