یدیکوله در زبان ترکی به معنی عدد 7 میباشد. و اشاره به دوران قدیم استانبول ترکیه قرن 15 و دوره حکومت سلطان «محمد دوم که دستور ساخت قلعه هفت برج را صادر کرد  دارد که دیر زمانی تشریفات خاص برای ورود به استانبول ترکیه از این محل بوده است. این قلعه که 4 برج آنرا بیزانسی ها و سه برج دیگر آنرا ترکهای عثمانی ساخته است در محله ی یدیکوله در فاتح استانبول قرار دارد.

قلعه‌ی یدیکوله استانبول

تاریخچه قلعه‌ی یدیکوله  استانبول:

 

 • این قلعه ابتدا در اختیار بیزانسی ها بود و رژه پیروزی در جنگ در این قلعه انجام میشد
 • در دوره سلطنت محمد فاتح خزانه عثمانی ها شد
 • در دوره سلطنت مراد سوم  خزانه دولت عثمانی  از قلعه به کاخ توپکاپی منتقل شد 
 • تبدیل قلعه به سیاهچال و زندان و محل اعدام سیاستمدران مخالف عثمانی ها مانند سلطان عثمان دوم در سن 17 سالگی بود
 • اعلان جنگ به روسها با زندانی کردن سفیر روس، الکسی میخائیلوویچ اوبرسکوف و پرسنل زیر مجموعه 
 • نگهداری شیر های کاخ توپکاپی  در قلعه‌ی یدیکوله  استانبول انجام میشد

قلعه‌ی یدیکوله استانبول

قلعه‌ی یدیکوله استانبول

​بناهای قلعه‌ی یدیکوله  استانبول:

 

 • دارای مسجد و وضوخانه
 • خوابگاه سربازان
 • دارا بودن ذاقه مهمات و باروت
 • دارا بودن  مدرسه دخترانه

قلعه‌ی یدیکوله استانبول

در سفر با تور استانبول از این قلعه زیبا که انهای زمینهای اطراف استانبول است بازدید کنید