فیلیپین چند جزیره دارد : فیلیپین که در قسمت آسیایی قرار دارد به خاطر احاطه شدن از سمت غربی با اقیانوس آرام، قسمت جنوبی دریای چین و کشور ویتنام از شرق دارای جزیره های بسیاری است. این جزیره های کوچک و بزرگ که حدود 7107 تا هستند، به سه قسمت بزرگ تقسیم شده اند که به آنها مجمعع الجزایر میگویند این مجمع الجزایر لوزون، میندانائو و ویسایا هستند که لوزون و میندانائو حدود 66 درصد از فیلیپین را تشکیب میدهند. به طور کلی این فیلیپین تنها 11 جزیره دارد که میتوان در آن زندگی کرد مابقی اسم خاصی ندارند. فیلیپین تنها سیصد هزار کیلومتر مربع مساحت دارد.

جزیره لوزون فیلیپین

این جزیره که در قسمت شمالی فیلیپین قرار دارد، بیشترین اهمیت را بین دو جزیره دیگر دارد. جزیره لوزون نیز هم از نظر اقتصادی و هم از نظر کشاورزی اهمیت بسیاری برای فیلیپین دارد. جمعیت این جزیره حدود چهل میلیون و پانصد هزار نفر بوده و یکی ای زیباترین جزیره های این کشور محسوب میشود.

جزیره لوزون فیلیپین

جزیره میندانائو فیلیپین

یکی دیگر از آن سه مجمع الجزایر میندانائو میباشد که بزرگ ترین جزیره فیلیپین است. این جزیره بیشتر از لوزون و ویسایا توریستی بوده و سالانه پذیرای بسیاری از توریست ها و گردشگران تور فیلیپین هست. همینطور میندانائو دارای 8امین رتبه شلوغ ترین جزیره در دنیا بوده و 25 استان دارد. بیشتر مردم این جزیره مسلمان هیتند.

جزیره میندانائو فیلیپین

جزیره ویسایا فیلیپین

حزیره ویسایا که در قلب فیلیپن جای گرفته درست روی آب های دریای ویسایا قرار دارد به همین دلیل نام آن را ویسایا گذاشتند. این جزیره یک محموعه تفریحی کامل است ! باغ وحش بزرگی داشته که انواع حیوانات را در آن خواهید دید. همینطور پوشش گیاهی بسیار خوبی دارد. مملو از درختان سرسبز و مرتفع ! بیشتر ورزش ها و تفریحات آبی را در جزیره ویسایا فیلیپین امتحان کنید. این جزیره چندین جزیره بزرگ از جمله جزیره سیبو ، جزیره پانای ، جزیره نگروز، جزیره بهل، جزیره لیته و جزیره سامار میباشد.

جزیره ویسایا فیلیپین