زبان و دین مردم گرجستان چیست؟ : یکی از قدیمی ترین زبان ها برای مردم گرجستان است. زبان گرجی، از چهارده زبانی میباشد که  33 الفبا داشته و یک نوع زبان قفقازی از کارتولی است. یکی از عتاصر اصلی فرهنگ قفقاز، زبان گرجی بوده و مردم این کشور سال ها تلاش کردند تا توانستند زبان خود را نگه داشته تا به این قدمت برسد.

زبان و دین مردم گرجستان چیست؟

دین مردم گرجستان

بیشتر از هفتاد درصد از مردم کشور گرجستان، پیرو دین مسیحیت بوده و بعد از آن اسلام نیز یکی از ادیان دیگر این کشور است. بیشتر جمعیت مسیحی در کشور گرجستان روس های مقیم آن هستند که از ادیان ارامنه آپوستولیک و ژرمن‌های پروتستان پیروی میکنند.