دانشگاه ملی تاجیکستان : این دانشگاه تاجیکستان، با دانشگاه های مانتون آمریکا، دانشگاه کلگین فورت اتریش، دانشگاه قبرس و دولتی روسیه ارتباط چند جانبه دارد. دانشگاه ملی تاجیکستان در ابتدا به اسم دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان معروف بود اما بعد ها نام آن را به دانشگاه ملی تاجیکستان تغییر دادند. این دانشگاه بزرگ، بیش از شصت رشته و پانزده دانشکده که شامل انتشارات، کتابخانه و باغ گیاه‌شناسی میباشد، حدود هفتاد سال پیش بوسیله شورای وزیران اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ساخته شده، و حالا بیشتر از هجده هزار دانشجو هزار استاد خوب دارد. رئیس این دانشگاه هم اکنون ن.س. سعیدف میباشد.

دانشگاه ملی تاجیکستان

دانشکده های دانشگاه ملی تاجیکستان

همانطور که گفته شد این دانشگاه بیشتر رشته ها را از جمله رشته مکانیک و ریاضی،رشته بیولوژی،رشته شیمی، رشته زمین شناسی معادن،رشته تاریخ، رشته حقوق شناسی،رشته  زبان شناسی،رشته شرق شناسی،رشته روزنامه نگاری،رشته اقتصاد و مدیریت،رشته دارائی و اقتصاد، الکترونیک اقتصادی و فلسفه در چهارده دانشکده در خود دارد. همینطور هشتاد کرسی داشته و دانشجویان آن در پنجاه زمینه به تحصیل مشغول هستند. مجموع استادان دانشگاه ملی تاجیکستان، 722 نفر بوده که شامل هفتاد پروفسور و دکتر علوم، 273 فوق لیسانس علوم و 251 دانشیار میباشد. همینطور این دانشگاه حدود 4970 دانشجوی غیر حضوری و 8313 نفر دانشجوی حضوری داشته که هفده نفر از آنها از کشور کره، استرالیا، افغانستان، یمن، آمریکا بود و 118 نفر از آنها ازبکستان و دو نفر از قزاقستان میباشند که در زمینه های حقوق، تاریخ، روزنامه نگاری و ترجمه، زبان شناسی، بیولوژی، شیمی و فیزیک مشغول به تحصیل هستند. اگر مسافر تور تاجیکستان باشید و در شهر دوشنبه اقامت داشته باشید میتوانید از این دانشگاه بازدید داشته باشید.