اورتاکوی استانبول : این منطقه در زمان قدیم به شکل یک دهکده در یکی از بهترین محله ها در منطقه بشیکتاش استانبول بوده که اکنون اورتاکوی استانبول مورد توجه بسیاری از توریست ها و گردشگران شده. ساختمان ها و بناهای قدیمی اورتاکوی استانبول همچنان باقی مانده و درحال بازسازی هستند. کاقه ها و رستوران های بسیار خوبی در این منطفه هستند. همچنین گالری ها هنر که برای علاقه مندان به توریست های هنری تور استانبول باید بسیار جالب باشد. با اینکه این منطقه بسیار قدیمی بوده اما همچنان طرفدارانی داشته و یکی از خیابان های شیک و جذاب استانبول است. یکی از مسجد های معروف استانبول هم در اورتاکوی استانبول واقع میباشد به اسم مسجد اورتاکوی استانبول که میتوانید آن را از روی آب های بسفر ببینید.