09354294946

تماس در ساعت اداری

لست تورز سایتی برای معرفی تورهای لحظه آخری مسافرتی و ارزان است و هیچگونه خرید و فروشی برای تور مسافرتی و بلیط پرواز ندارد

نرخ ارزان تور مالزی قیمت

تور مالزی پاییز 99

7 شب شب پرواز ماهان از 10 آبان تا 18 آبان شهر فرنگ6,000,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی آذر 99

7 شب شب پرواز ماهان از 10 آذر تا 18 آذر شهر فرنگ6,000,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی ترکیبی مهر 99

7 شب شب پرواز ماهان از 19 مهر تا 27 مهر شهر فرنگ6,000,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور کوالالامپور تابستان 99

7 شب شب پرواز ماهان از 10 تیر تا 18 تیر شهر فرنگ5,290,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی تیر 99

7 شب شب پرواز ماهان از 19 تیر تا 27 تیر شهر فرنگ5,290,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور کوالالامپور 6 اردیبهشت 99

7 شب شب پرواز ماهان از 06 اردیبهشت تا 14 اردیبهشت شهر فرنگ5,100,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور کوالالامپور 29 فروردین 99

7 شب شب پرواز ماهان از 29 فروردین تا 06 اردیبهشت شهر فرنگ4,950,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور کوالالامپور 2 اردیبهشت 99

7 شب شب پرواز ماهان از 02 اردیبهشت تا 10 اردیبهشت شهر فرنگ4,890,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی زمستان 98

7 شب شب پرواز ماهان از 13 اسفند تا 21 اسفند شهر فرنگ5,270,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی اسفند 98

7 شب شب پرواز ماهان از 14 اسفند تا 22 اسفند شهر فرنگ5,270,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی اردیبهشت 99

7 شب شب پرواز ماهان از 26 اردیبهشت تا 03 خرداد شهر فرنگ5,390,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی بهار 99

7 شب شب پرواز ماهان از 23 خرداد تا 31 خرداد شهر فرنگ5,370,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی 25 بهمن 98

7 شب شب پرواز ماهان از 25 بهمن تا 03 اسفند شهر فرنگ5,390,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی تعطیلات بهمن 98

7 شب شب پرواز ماهان از 08 دی تا 16 دی شهر فرنگ4,770,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی آذر و دی 98

7 شب شب پرواز ماهان از 29 آذر تا 07 دی مهرسانا پرواز5,090,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی دی98

7 شب شب پرواز ماهان از 13 دی تا 21 دی مهرسانا پرواز5,100,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی آذر98

7 شب شب پرواز ماهان از 15 آذر تا 23 آذر مهرسانا پرواز5,090,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی آذر98

7 شب شب پرواز ماهان از 15 آذر تا 23 آذر مهرسانا پرواز5,090,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی 16 آذر 98

7 شب شب پرواز ماهان از 16 آذر تا 24 آذر شهر فرنگ4,970,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی ویژه پاییز 98

7 شب شب پرواز ماهان از 28 آبان تا 06 آذر مهرسانا پرواز5,100,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی 15 آبان 98

7 شب شب پرواز ماهان از 15 آبان تا 23 آبان شهر فرنگ4,860,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی 26 مهر 98

7 شب شب پرواز ماهان از 26 مهر تا 04 آبان شهر فرنگ4,890,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی 10 مهر 98

7 شب شب پرواز ماهان از 10 مهر تا 18 مهر شهر فرنگ4,750,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی تعطیلات شهریور 98

7 شب شب پرواز ماهان از 18 شهریور تا 26 شهریور شهر فرنگ5,290,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی تعطیلات مرداد 98

7 شب شب پرواز ماهان از 20 مرداد تا 28 مرداد شهر فرنگ5,270,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی ارزان ویژه 12مرداد

7 شب شب پرواز ماهان از 28 مرداد تا 05 شهریور مهرسانا پرواز5,120,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی 22 مرداد 98

7 شب شب پرواز ماهان از 22 مرداد تا 30 مرداد شهر فرنگ4,990,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی 24 تیر 98

7 شب شب پرواز ماهان از 24 تیر تا 01 مرداد شهر فرنگ4,300,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور کوالالامپور 21 تیر 98

7 شب شب پرواز ماهان از 21 تیر تا 29 تیر شهر فرنگ4,590,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی 22 خرداد 98

7 شب شب پرواز ماهان از 22 خرداد تا 30 خرداد شهر فرنگ4,230,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی ویژه دی 98

7 شب شب پرواز ماهان از 29 دی تا 07 بهمن شهر فرنگ6,490,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی آفر ویژه پاییز 98

7 شب شب پرواز ماهان از 23 دی تا 01 بهمن شهر فرنگ5,390,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی و سنگاپور آذر 98

7 شب شب پرواز ماهان از 30 آذر تا 08 دی شهر فرنگ5,290,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور کوآلالامپور و سنگاپور آذر 98

7 شب شب پرواز ماهان از 29 آذر تا 07 دی شهر فرنگ5,490,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی ویژه دی 98

7 شب شب پرواز ماهان از 28 دی تا 06 بهمن شهر فرنگ6,890,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی دی 98

7 شب شب پرواز ماهان از 29 دی تا 07 بهمن شهر فرنگ6,490,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی اردیبهشت 98

7 شب شب پرواز ماهان از 31 اردیبهشت تا 08 خرداد شهر فرنگ6,990,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی 01 اردیبشهت 98

7 شب شب پرواز ماهان از 01 اردیبهشت تا 09 اردیبهشت شهر فرنگ6,490,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی ویژه تاریخ 01 اردیبهشت

7 شب شب پرواز ماهان از 01 اردیبهشت تا 09 اردیبهشت شهر فرنگ6,590,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی 15 اردیبهشت 98

7 شب شب پرواز ماهان از 15 اردیبهشت تا 22 اردیبهشت شهر فرنگ5,890,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی 3فروردین 98

7 شب شب پرواز ماهان از 03 اسفند تا 11 اسفند شهر فرنگ6,250,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی آبان 97

7 شب شب پرواز ماهان از 06 آبان تا 14 آبان شهر فرنگ4,580,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی لحظه اخری

6 شب شب پرواز ایراسیا از 14 اسفند تا 20 اسفند شهر فرنگ1,750,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان