09354294946

تماس در ساعت اداری

لست تورز سایتی برای معرفی تورهای لحظه آخری مسافرتی و ارزان است و هیچگونه خرید و فروشی برای تور مسافرتی و بلیط پرواز ندارد

مجری هوشی مینه ویتنام

تور هوشی مینه ویتنام آبان 99

7 شب شب پرواز عمان ایر از 21 آبان تا 28 آبان شهر فرنگ15,500,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور ویتنام تابستان 99

7 شب شب پرواز عمان ایر از 20 تیر تا 28 تیر شهر فرنگ8,500,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور ویتنام 9 اردیبهشت 99

7 شب شب پرواز عمان ایر از 06 اردیبهشت تا 14 اردیبهشت شهر فرنگ9,930,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور ویتنام اردیبهشت 99

7 شب شب پرواز قطر ایرویز از 03 اردیبهشت تا 11 اردیبهشت شهر فرنگ7,500,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور ویتنام 16 تیر 98

7 شب شب پرواز قطر ایرویز از 16 تیر تا 24 تیر شهر فرنگ8,120,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور ویتنام 10 اردیبهشت 98

7 شب شب پرواز قطر ایرویز از 10 اردیبهشت تا 31 اردیبهشت مهتا سیر ایرانیان14,350,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور ویتنام آذر 97

7 شب شب پرواز قطر ایرویز از 01 آذر تا 30 دی شهر فرنگ تماس با آژانس
آگهي رايگان