09354294946

تماس در ساعت اداری

لست تورز سایتی برای معرفی تورهای لحظه آخری مسافرتی و ارزان است و هیچگونه خرید و فروشی برای تور مسافرتی و بلیط پرواز ندارد

قیمت تور های ترکیبی مالزی

تور ترکیبی مالزی آبان 99

7 شب شب پرواز ماهان از 11 آبان تا 18 آبان شهر فرنگ6,000,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور ترکیبی مالزی مهر 99

7 شب شب پرواز ماهان از 20 مهر تا 28 مهر شهر فرنگ6,000,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور ترکیبی مالزی پاییز 99

7 شب شب پرواز ماهان از 13 آبان تا 20 آبان شهر فرنگ6,000,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی ترکیبی آذر 99

7 شب شب پرواز ماهان از 10 آذر تا 18 آذر شهر فرنگ6,000,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی آبان 99

7 شب شب پرواز ماهان از 17 آبان تا 25 آبان شهر فرنگ6,000,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی تابستان 99

7 شب شب پرواز ماهان از 10 تیر تا 18 تیر شهر فرنگ5,290,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور ترکیبی مالزی تابستان 99

7 شب شب پرواز ماهان از 14 شهریور تا 22 شهریور شهر فرنگ5,690,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی و سنگاپور تیر 99

7 شب شب پرواز ماهان از 31 تیر تا 07 مرداد شهر فرنگ6,990,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی 16 اردیبهشت 99

7 شب شب پرواز ماهان از 08 اردیبهشت تا 16 اردیبهشت شهر فرنگ5,100,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور کوالالامپور 29 فروردین 99

7 شب شب پرواز ماهان از 29 فروردین تا 06 اردیبهشت شهر فرنگ5,090,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور کوالاپنانگ اسفند ماه اقساطی

7 شب شب پرواز ماهان از 07 اسفند تا 23 اسفند ابرش پرواز6,350,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور ترکیبی مالزی پنانگ 7 اسفند98

7 شب شب پرواز ماهان از 07 اسفند تا 14 اسفند مهتا سیر ایرانیان6,790,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور کوالا سنگاپور اسفند اقساطی

7 شب شب پرواز ماهان از 05 اسفند تا 16 اسفند ابرش پرواز7,650,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی اسفند 98

7 شب شب پرواز ماهان از 16 اسفند تا 24 اسفند شهر فرنگ5,270,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور ترکیبی مالزی 24 اسفند 98

7 شب شب پرواز ماهان از 24 اسفند تا 03 فروردین شهر فرنگ6,300,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور کوالالامپور 7 اسفند 98

7 شب شب پرواز ماهان از 07 اسفند تا 15 اسفند شهر فرنگ6,440,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور ترکیبی مالزی اسفند 98

7 شب شب پرواز ماهان از 12 اسفند تا 20 اسفند شهر فرنگ6,440,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور ترکیبی مالزی پنانگ 28 بهمن 98

7 شب شب پرواز ماهان از 28 بهمن تا 05 اسفند مهتا سیر ایرانیان6,650,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور کوالاپینانگ بهمن ماه اقساطی

7 شب شب پرواز ماهان از 26 بهمن تا 15 اسفند ابرش پرواز6,350,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور ترکیبی مالزی پنانگ 27 بهمن 98

7 شب شب پرواز ماهان از 27 بهمن تا 05 اسفند مهتا سیر ایرانیان6,590,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور کوالالامپور لنکاوی 25 بهمن 98

7 شب شب پرواز ماهان از 25 بهمن تا 02 اسفند مهتا سیر ایرانیان7,490,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور کوالا سنگاپور بهمن ماه اقساطی

7 شب شب پرواز ماهان از 20 بهمن تا 30 بهمن ابرش پرواز7,850,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور کوالا پینانگ دی ماه اقساطی

7 شب شب پرواز ماهان از 16 دی تا 30 دی ابرش پرواز6,350,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور کوالا سنگاپور دی ماه اقساطی

7 شب شب پرواز ماهان از 20 دی تا 30 دی ابرش پرواز7,850,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور کوالا پینانگ آذر و دی ماه اقسـاطی

7 شب شب پرواز ماهان از 13 دی تا 30 دی ابرش پرواز6,350,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور کوالالامپور 4 دی 99

7 شب شب پرواز ماهان از 04 دی تا 12 دی شهر فرنگ5,070,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی اسفند 98

7 شب شب پرواز ماهان از 21 اسفند تا 29 اسفند شهر فرنگ4,790,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی ترکیبی مهر 98

7 شب شب پرواز ماهان از 10 مهر تا 18 مهر شهر فرنگ4,890,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تورهای ترکیبی کوالا-سنگاپور

7 شب شب پرواز ماهان از 03 مهر تا 11 مهر مهتا سیر ایرانیان7,370,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور کوالا پینانگ اقساطی مهرماه98

7 شب شب پرواز ماهان از 01 مهر تا 30 مهر ابرش پرواز5,970,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور کوالاسنگاپور اقساطی

7 شب شب پرواز ماهان از 25 شهریور تا 30 مهر ابرش پرواز7,400,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی 17 شهریور 98

7 شب شب پرواز ماهان از 17 شهریور تا 25 شهریور شهر فرنگ5,690,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تورمالزی سنگاپور تابستان 98 اقساطی

7 شب شب پرواز ماهان از 25 مرداد تا 31 شهریور ابرش پرواز7,850,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور ترکیبی مالزی شهریور 98

7 شب شب پرواز ماهان از 04 شهریور تا 12 شهریور شهر فرنگ4,990,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی پینانگ اقساطی مرداد ماه

7 شب شب پرواز ماهان از 14 مرداد تا 31 مرداد ابرش پرواز6,780,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی تعطیلات مرداد 98

7 شب شب پرواز ماهان از 20 مرداد تا 28 مرداد شهر فرنگ5,270,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور کوالاسنگاپور مرداد ماه 98 اقساطی

7 شب شب پرواز ماهان از 25 مرداد تا 31 شهریور ابرش پرواز7,850,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی 2 مرداد 98

7 شب شب پرواز ماهان از 02 مرداد تا 10 مرداد شهر فرنگ4,300,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور ترکیبی مالزی 10 تیر 98

7 شب شب پرواز ماهان از 10 تیر تا 19 تیر شهر فرنگ4,590,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور کوالاسنگاپور تیرماه 98 اقساطی

7 شب شب پرواز ماهان از 01 تیر تا 31 تیر ابرش پرواز7,350,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی 22 تیر 98

7 شب شب پرواز ماهان از 22 تیر تا 31 تیر شهر فرنگ3,990,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی 26 خرداد 98

7 شب شب پرواز ماهان از 26 خرداد تا 03 تیر شهر فرنگ5,400,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور کوالا سنگاپور اردیبهشت 98 اقساطی

7 شب شب پرواز ماهان از 29 اردیبهشت تا 29 اردیبهشت ابرش پرواز7,490,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور کوالا پنـــــانگ بهـــــار98

7 شب شب پرواز ماهان از 21 اردیبهشت تا 31 خرداد ابرش پرواز5,780,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور کوالا سنگاپـــــور بهـــــار98

7 شب شب پرواز ماهان از 21 اردیبهشت تا 31 اردیبهشت ابرش پرواز7,490,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی و پنانگ آفری

7 شب شب پرواز ماهان از 26 آذر تا 04 دی شهر فرنگ8,990,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور ترکیبی مالزی و لنکاوی آذر 98

7 شب شب پرواز ماهان از 30 آذر تا 08 دی شهر فرنگ9,890,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور ترکیبی مالزی ویژه دی 98

7 شب شب پرواز ماهان از 26 دی تا 04 بهمن شهر فرنگ6,690,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور ترکیبی مالزی ویژه آذر 98

7 شب شب پرواز ماهان از 23 دی تا 01 بهمن شهر فرنگ9,390,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور ترکیبی مالزی و سنگاپور

7 شب شب پرواز ماهان از 28 آذر تا 06 دی شهر فرنگ7,890,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور ترکیبی مالزی و پنانگ بهمن 98

7 شب شب پرواز ماهان از 12 بهمن تا 20 بهمن شهر فرنگ6,890,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور کوالا پنـــــانگ بهـــــار98

7 شب شب پرواز ماهان از 14 اردیبهشت تا 31 اردیبهشت ابرش پرواز5,780,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور کوالا پنـــــانگ بهـــــار98

7 شب شب پرواز ماهان از 14 اردیبهشت تا 31 خرداد ابرش پرواز5,780,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی و لنکاوی خرداد 98

7 شب شب پرواز ماهان از 09 خرداد تا 17 خرداد شهر فرنگ6,790,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی ترکیبی کوآلالاپور و پنانگ

7 شب شب پرواز ماهان از 03 تیر تا 11 تیر شهر فرنگ5,290,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور ترکیبی مالزی اردیبهشت 98

7 شب شب پرواز ماهان از 03 اردیبهشت تا 11 اردیبهشت شهر فرنگ4,790,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

افر تور کوالالامپور و ترکیبی { سنگاپور/پنا

7 شب شب پرواز ماهان از 14 اسفند تا 21 اسفند شهر فرنگ3,990,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور ترکیبی مالزی {لنکاوی.سنگاپور.پنانگ}

7 شب شب پرواز ماهان از 19 اسفند تا 26 اسفند شهر فرنگ4,790,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تورکوالا پینانگ دی و بهمن ماه

7 شب شب پرواز ماهان از 29 دی تا 30 دی ابرش پرواز5,490,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور کوالا پینانگ دی و بهمن 97

7 شب شب پرواز ماهان از 29 دی تا 30 بهمن ابرش پرواز5,490,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان