فکرهای بزرگ در ذهن مسئولان شهر دبی امارات دنیا را به تعجب وا می دارد.تامین آب آشامییدنی یک میلیون اماراتی ساکنین شهر دبی به مدت 2000 روز  از طریق انتقال یک قطعه یخ از جزیره Heard به خلیج فارس و جزیره فجیر  که در دنیا بینظیر است چرا که فاصله  
 دو جزیره حدود ۸۸۰۰ کیلومتر است. طبیعتا یدک کش پرقدرتی مسئول انتقال این غول یخی  می باشد.این انتقال در 2018 به واقعیت نزدیک میشودعبدالله محمد سلیمان الشیخ مدیر پروژه در مورد دستگاه های شبیه ساز میگوید انتقال قطعه یخ از قطب جنوب تا خلیج فارس 365 روز طول می کشد. این روش انتقال آب در دنیا بی سابقه است.البته قدرت مالی اعراب را نباید فراموش کرد.اگر با تور دبی سفر کرده باشید مطمئنا آب و هوای خشک و سوزان دبی با بارش کمتر از ۱۰۰ میلی متر در سال آنرا بدانید متوجه حجم این پروژه میشوید و
باتوجه به مصرف آب دبی که  2.5 برابر جهان است  پیش بینی خشکسالی در  30 سال آینده دور از انتظارنیست