کوتا کینابالو مالزی : این شهر کم جمعیت در جزیره بورنئو بوده و مرکز ایالت صباح در این کشور میباشد. شهر کوتا کینابالو مالزی از یک طرف یا دریای چین و از طرفی دیگر با دامنه کوه های کینابالو همسایه است. این شهر در مالزی علاه بر مهم بودنش، جاذبه های دیدنی بسیاری دارد مثل مسجد شهر، آبشار کیانسام، برج ساعت اتیکنسون، ساحل شلوغ تانجونگ آرو و ساحل شمالی است. دلیل شلوغ بودن ساحل تانجونگ آرو ازدحام بسیاری از گردشگران و توریست های تور مالزی و شدت علاقه آنهاست. آب و هوای کینابالو مالزی تقریبا سی تا بیست درجه بوده و ثابت است.

کوتا کینابالو مالزی

تاریخچه کوتا کینابالو مالزی

در اواخر دهه هزار و هشتصد، یک کمپانی انگلیسی به مستعمره نشین های بورنئو علاقه مند شد که یکی از آن ها 10 ماهیگیری آپی آپی به معنی آتش آتش ایجاد شد و اسم مدیر کمپانی، جلستون روی آن گذاشته شد. وی بعده ها نام کوتا کینابالو را برای این شهر انتخاب کرد.