کلیسای چورا: بیزانسی پس از تصرف قسطنطنیه  توسط عثمانی ها به مسجد تبدیل شد و در حال حاضراز موزه های شهر استانبول "موزه ی کاریه" است در کلیسای چورا شما انواع   موزائیک ها دوره بیزانسی را خواهید دید این کلیسا در 5 کیلومتری مسجد سلطان احمد میباشد. کلیسای چورا در دوره یونانی ها خارج از دیوار حصار قسطنطنیه ساخته شد و به خاطر همین موضوع به آن چورا که در یونانی به معنی خارج از شهر است گفته میشود.پس از زلزله ای که دیواره های قسطنطنیه را فر ریخت و گسترش شهر کلیسای چورا داخل شهر قرار گرفت. ماریا دوکاینا در قرن 11 کلیسا را بازسازی کرد.موزاییک وابرنگهای گوناگون  در قرن 14 به این کلیسا در جریان بازسازی اضافه شد مانند ماکتی از کلیسای چورا که  تئودور در حال تقدیم به مسیح است به خاطرممنوع بودن نمایش تصاویر در دین اسلام پس از فتح قسطنطنیه تصاویربا با گچ پوشانده شد.در زمان جمهوری ترکیه متخصصین بیزانسی برای احیا این تصاویر به استانبول رفتند و سپس این کلیسا به موزه تبدیل شد.در هشتی خارجی جاییکه اول وارد کلیسا میشوید این تصاویر نقش بسته بروی موزاییک ها  را میتوان دید.

کلیسای چورا استانبول
تصویر میلاد مسیح و رویای یوسف و سفر به بیت لحم و همچنین تصویربازجویی پادشاه هرود و تصویرعزیمت به مصر و تصویردو طرح آبرنگ از قتل عام های انجام شده به دستور پادشاه هرود تصویرمادران در حال عزاداری برای کودکانشان و تصویر مادر یحیی الیزابت و تعمید دهنده عزیمت سپس تصویر حضرت یوسف در حال خواب دیدن و بازگشت خانواده ی مقدس از مصر به ناصری تصویر عیسی مسیح و معجزه ایشان و ...
در کنار کلیسا مقبره کوچکی دیگر برای قبرهای خانوادگی و بنا های یادبود میتوان دید البته کلیسا چورا دارای هشتی داخلی نیز میباشد که بهتر است در تور استانبول خود این تصاویر روی موزاییک قرن ها پیش را ببینید