کانال توریستی تلگرام : اگر راهنمایی جامع و کاملی در رابطه با کشورها، فرهنگ مردم جهان، لوازمی که در سفر به آن کشور لازم دارید، وضعیت آب و هوا، بهترین زمان سفر به آن کشور و ... را میخواهید بهترین راهنمای شما کانال توریستی تلگرام لست تورز بوده که میتواند شما در همه زمینه ها یاری کرده و بهترین زمان سفر و بهترین آفر تورهای مختلف را به شما اطلاع میدهد. برای داشتن این امکانات بوسیله لینک های زیر وارد کانال توریستی تلگرام شوید.

کانال توریستی تلگرام

(کانال تلگرام لست تورز)        lasttours1@
(کانال تلگرام لست تورز)       http://telegram.me/lasttours1