پارک پروانه مالزی : تکه ای از بهشت در پارک پروانه کوالالامپوربا شش هزار پروانه و 120 نوع خاص آن را میتوانید از نزدیک ببینید. شما میتوانید همراه با قدم زدن در این پارک سرپوشیده با پروانه ها ارتباط برقرار کرده و آن ها را روی انگشت خود بنشانید! زیبا نیست ؟! صدها پروانه رنگارنگ از کوچک تا بزرگ اطراف شما پرواز میکنند. داخل این پارک فروشگاهی برای خرید سوغاتی با موضوع پروانه موجود است وشما میتوانید یادگاری از این پارک زیبا برای خود یا اطرافیانتان داشته باشید. علاوه بر پروانه ها، در بخش دیگری از این پارک حشرات و پروانه های تاکسیدرمی نگهداری میشوند. سقق این پارک از تور است تا پروانه ها فرار نکنند. بیشتر توریست های تور مالزی این پارکرا برای حس خوبی که به آن ها میدهد بازدید میکنند. جو بومی و رطوبت و گرمایی، آبشارها، برکه ها، خانه های بومی و گیاهان آبی و ...  همگی باعث شده تا این پارک رویایی تر و زیباتر دیده شود حال فرض کنید در کنار این زیبایی ها تعداد زیادی از پروانه ها کنار شما در حال پرواز باشند!

پارک پروانه مالزی

آدرس پارک پروانه مالزی

Taman Tasik Perdana, Jalan Cendarasari, Kuala Lumpur, 50480, Malaysia