ناقوس مرگ برای صنعت گردشگری ترکیه صدایی است که بارها و بارها از اواخر سال 2015 شنیده شد و پس 5 حمله تروریستی و کودتای نافرجام که ضربه نهائی را به پیکره اقتصاد و توریست ترکیه وارد نمود ترکیه و تور استانبول که در سالهای گذشته به خاطر جاذبه های فراوان و مراکز خرید و فصلهای خرید متنوع با انواع تخفیف (indirim) مقصد شماره یک توریست ایران و روسیه و کشورهای اروپائی بود و سالانه بالای 16 میلیون مسافر را درخود جای داده است.امروزه درگیری مسائل داخلی این کشور شده است بر اساس آخرین نظرسنجی صنعت توریست ترکیه با کاهش 37 درصدی توریست مواجه شده است و زنجیره اقتصادی ترکیه که شامل مراکز خرید-رستورانها و جاذبه گردشگری دیگر و همچنین فروش ملک به خارجی ها (این کشور که قرار بود پایدار و یک گزینه خوب برای بازار آپارتمان باشد) در رکود بی سابقه ای در 22 سال گذشته به سر میبرد وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه در آخرین اظهارات خود رفتار زشت در کشورترکیه را که در اذهان عمومی شکل گرفته باعث کاهش اعتماد در توریستها میدانندو اگر ترکیه فکری برای برون رفت از این بحران پیدا نکنند با موج بیکاری و طبعات آن که اقتصاد ترکیه را دسخوش تغییرات بزرگ مینماید روبرو مینماید.10 درصد تولید ناخالص داخلی ترکیه از صنعت توریست و گردشگری میباشد.امید است که این شرایط در ماههای آینده رو به بهبود رفته و مسافرین بتوانند با آسودگی و امنیت به تور ترکیه و تور استانبول و شهر ساحلی تور آنتالیا سفر کنند.