واحد پول دبی : هر کشوری برای خود واحد پول مشخص داشته که برای خرید و از این قبیل کارها باید واحد پول همان کشور را داشته باشید. واحد پول کشور امارات نیز درهم میباشد که هر کدام از آن ها به صد فلیس تقسیم شده و به اسم AED شناخته میشود.

واحد پول دبی

اسکناس ها و سکه های واحد پول دبی :

اسکناس های دبی نیز رنگ های متفاوتی دارد به عنوان مثال اسکناس پنج به رنگ قهوه ای بوده، ده به رنگ سبز، بیست به رنگ آبی، پنجا به رنگ بنفش، صد به رنگ صورتی و به ترتیب پانصد و هزار آبی و قهوه ای ارغوانی هستند که روی هرکدام از آن ها مبلغی که ارزش داشته را به زبان های عربی و انگلیسی نوشته است. و اما سکه ها بیشتر توریست ها و مسافران تور دبی با آن مشکل داشته چرا که به عربی روی آن ها نوشته شده. در این شهر فقط 3مدل سکه رد و بدل میشود. به ترتیب سکه های یک درهمی، پنجاه فلیس و 25فلیس که همه آن ها نقره ای رنگ هستند. برای اینکه مطمئن شوی سکه شما اصل است، قطر سکه های یک درهمی تقریبا 2.5 cm و همیشه یک طرف آن شکل قهوه دان ها عربی طراحی شده و یک طرف آن نیز جمله انگلیسی امارات متحده عربی و مابقی نیز به زبان عربی نوشته شده است. سکه های پنجاه فلیس نیز 7گوشه دارد که ک طرف آن عکس پالایشگاه نفت طراحی شده. سکه 25فلیس کمی تو رفته است اما از یک درهمی ها کوچک تر بوده و شکل یک آهو را روی خود دارد. 

اسکناس ها و سکه های واحد پول دبی