تنها هواپیمای تشریفاتی بخش خصوصی ایران در شرکت هواپیمایی شاهین فعالیت می کند.این هواپیما از نوع فالکون  و ساخت 2005 کانادا میباشد سرعت هواپیما تا 850 کیلومتر میرسد.این هواپیما علاوه بر امکانات ویژه مسافری، سرعت بالا و تعداد کم مسافران، قادر است در همه باندها فرود بیاید.این هواپیما دارای تجهیزات و امکانات لوکس و پیشرفته و ۱۰ صندلی مسافری می باشد..