میدان هانرابدوتیان هراپاراگ ارمنستان : میدان لینی یا همان میدان هانرابدوتیان هراپاراگ ارمنستان به دستور مستقیم الکساندر تامانیان، سال 1926 ساخته شده و البته طراحی میدان نیز از جانب خودش بوده. این میدان در شهر ایروان قرار داشته و طراحی عجیب و غریبی به شکل بیضی داشته که در کنار آن ساختمان های دولتی و فرهنگی قرار دارند مثل ساختمان هیئت دولت، ساختمان وزارت امور خارجه، هتل پنج ستاره ماریوت، اداره پست مرکزی و ساختمان موره ملی و تاریخ. درست روبروی همین موزه در میدان، فواره و آب نمای زیبایی همراه با نوپردازی و موزیک خاصی از نه صبح تا ساعت یازده هنرنمایی میکند. که اگر فصل تابستان تور ارمنستان خود را رزرو کرده باشید، شاهد تصویری زیبا و دلنشین از این فواره در میدان هانرابدوتیان هراپاراگ ارمنستان خواهید بود. مراسمات و جشن ها ملی بسیاری در میدان هانرابدوتیان هراپاراگ ارمنستان انجام شده که همه آن ها در آخربا آتش بازی پایان میابد. 

میدان هانرابدوتیان هراپاراگ ارمنستان