مسجد پوترا مالزی : مسجد صورتی معروف در مالزی که با معماری و طراحی ایرانی در زمان صفویه و مسجد پوترا مالزی میباشد که حتی دروازه های آن شبیه به دروازه هایی است که در دولت های صفویه استفاده میکنند. اطراف مسجد پوترا مالزی را دریاچه پوشانده و اگر آن را از دور نگاه کنید، فکر میکنید که مسجد روی آب بنا شده. مسجد پوترا مالزی میتواند پانزده هزار نفر گنجایش داشته باشد و یکی از مسجدهای بسیار محبوب و پرطرفدار برای مسلمانان و غیر مسلمان است. رنگ صورتی گرانیتی مسجد پوترا مالزی زیبایی آن را دوچندان کرده و باعث شده تا انعکاسی که از مسجد در دریاچه می افتد زیباتر باشد. مسجد پوترا مالزی در مجاورت دریاچه پوتراجایا بلندترین مناره ها را با ارتفاع 116 متری داشته و همینطور یکی از ویژگی های خوب آن پخش صدا به طور هماهنگ با معماری مسجد پوترا مالزی است. بسیاری از توریست ها و گردشگران تور مالزی برای رسیدن به این مسجد از قایق ها استفاده کرده و مجو تماشای این مسجد صورتی بسیار باشکوه میشوند.

مسجد پوترا مالزی

آدرس مسجد پوترا مالزی

 Presint 1, 62502 Persekutuan, Putrajaya, Malaysia