مسجد نگارا مالزی : مالزی مساجد بسیاری داشته که علاوه بر مهم بودن و بزرگ بودن آنها، شهرتی هم در معماری های بسیار زیبا دارد. یکی از مسجدهای مالزی که بزرگ ترین مسجد پایتخت است، مسجد نگارا مالزی بوده که پنجاه سال عمر دارد. اکنون مسجد نگارا مالزی مسجد ملی مالزی معرفی شده تنها به این دلیل که از دولت انگلیس جدا و مستقل شده است. علاوه بر بزرگ ترین، یکی از زیباترین مساجد مالزی لقب گرفته چرا که پنج هزار نمازگزار را جای داده و سیزده هکتار باغ دارد. نزدیک به این مسجد آرامگاه مقام پهلوان میباشد.

مسجد نگارا مالزی

معماری مسجد نگارا مالزی

نوع معماری مسجد نگارا مالزی برگرفته از معماری های مساجد ایران، عربستان و ترکیه بوده و دارای گنبد و مناره های بسیار زیبایی است. بازهم مکانی در مالزی که توریست های نامسلمان تور مالزی هم از آن بازدید میکنند. با اینکه این مسجد در سال 1965 ساخته شده، اما همچنان زیبایی های خود را از دست نداده و بازسازی های لازم برای پایداری آن صورت گرفته است. یکی از قشنگ ترین قسمت های مسجد نگارا مالزی کاشی کاری های مرمری و حوضچه های آن هستند. سقف مسجد نگارا مالزی طرحی به شکل ستاره هجده پر که نشان دهنده چند ایالتی بودن و 5 اصل دین است به رنگ های صورتی و کاشی های سبز و آبی طراحی شده اند که شکوه و جلال بسیار به آن میبخشند. گنبد این مسحد به شکل ستاره طراحی شده و مناره های آن با هفتاد متر از زیباترین قسمت های مسجد نگارا مالزی هستند.

آدرس مسجد نگارا مالزی

Jalan Perdana, Tasik Perdana, 50480 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia