استانبول که به شهر تپه ها بلند و مساجد برجای مانده از دوران عثمانی و شهر 1000 مسجد معروف است اینبار با مسجد ایا صوفیه در میدان سلطان احمد استانبول  با مساحت 6 هزار متر مربع  که در گذشته به نام  کلیسای حاجیا صوفیا معروف بوده است  مانند یک رباینده توریستهای عاشق رابه سمت خود جذب مینماید ریشه کلمه ابا صوفیه یعنی کلیسای معرفت الهی که دردوران بیزانس ابتدا اسم این مکان کلیسای بزرگ یا مگاله اکلیسیا بود سپس اسم این بنا به حکمت‌ مقدس یا  ثئاسوفیا تغییر نام داد.این کلیسا در گذشته ممن امنی برای افراد ضعیف و فقرا بوده است ولی متاسفانه با حمله مسیحیان که لاتین زبان بودند تمام اثار این کلیسا به غارت رفت آثار ارزشمندی مانند تابلو حضرت مریم  به سرقت رفت

مسجد ایاصوفیه

 در تاریخ پس از حمله عثمانی ها  و فتح استانبول اسم کلیسا به فرمان سلطان سلیمان به مسجد تغییر یافت.آتاتورک این مسجد را در 1935 میلادی موزه کرد و آثار ترکیبی از هنرهای اسلامی تا معماری بیزانسی وکاشه های رومی و سپرهای بزرگ دایره‌ای شکل زمان عثمانی با نقوش اسامی متبرک ومقدس و آیات قرآنی که باعث زیبا شدن مسجد ایا صوفیه شده است.معماری مسجد با آجری است که روی آن کاشی کاری شده است

مسجد ایاصوفیه

در مسجد شاهد 4 ستون و طاق عظیم بروی آنها هستیم. البته  کل بنا دارای 107 ستون و حدود 9 درب میباشد که درب اصلی و وسطی برای ورود پادشاه عثمانی میباشد.سفر با تور استانبول و بازدید از ایا صوفیه را از دست ندهید