بارها شده که تو جمع های ماشین سوارها اسپرت میشنویم که بهترین ماشین های آلمان در ایران میباشد و اقتصاد آلمان فقط ماشین رو برای خارج از کشور آلمان  و صادرات تولید میکنه و خود مردم آلمان اکثرا ماشین های اقتصادی سوار میشن .البته این امر تا حدودی درست میباشد ولی اگر شما یه سفر با تور اروپا به آلمان داشته باشید یا مستقیما تور آلمان را رزرو نمائید میتوانید جواب سئوال خود را در شهرهای آلمان مانند برلین و اشتوتگارد و هامبورگ و کلن از نزدیک ببینید و لست تورز برای شما عزیزان ویدیو آماده نموده است.در این ویدیو یک نکته مهم وجود دارد جدا از سرو صدای اگزوزها شما صدای بوق نمیشنوید.البته امیدوارم به این ویدیو اکتفا نکنید و تور آلمان را در برنامه سفر در آینده خود قرار دهید و این تصور که تور آلمان گران است را از ذهن خود پاک کید چراکه در برخی از موارد تور ارزان آلمان در سایت لست تورز درج میشود که قیمت آن تقریبا شبیه تورهای کشورهای مانند نایلند و مالزی است.