قیمت ویزای فرانسه : چند نوع ویزا در سفارت فرانسه موجود است، اعم از ویزا کوتاه مدت، سفر تجاری یا ماموریت، سفر شخصی و یا جهانگردی، دیدار خانواده، تحصیلات، ویزا بلند مدت، دانشجویی، بازدید کننده اعضای خانواده فرانسوی، علمی و بازگشت. حدود قیمت ویزای فرانسه شصت یورو برای کوتاه مدت و صد یورو برای ویزای بلند مدت است. مدارکی که باید از قبل با خود به سفارت فرانسه ببرید، شناسنامه ایرانی و گذرنامه است. همینطور کپی صفحات اول و دوم پاتسپورت که مهر ویزار در آن خورده، دو عکس رنگی، مدارک مربوط به شغل، بیمه مسافرتی، آخرین عملکرد حساب بانکی، بلیط هواپیما و رزرو هتل. میباشد. اگر میخواهید خانوادگی به فرانسه سفر کنید، باید برای همه اعضای خانواده فرمی مبنی بر ویزای فرانسه را تکمیل کنید. در این میان بعد از انجام تمام کارهای اداری، خدود 2هفته باید صبر کرد تا ویزای فرانسه صادر شود. توجه داشته باشید که توریست ها تور فرانسه حتما باید بیمه مسافرتی را داشته باشند.