فیلیپین کجاست : فیلیپین کشوری در قسمت شرقی خاورمیانه بوده که میان دریاهای چین، اقیانوس آرام و دریای فیلیپین قرار گرفته. همسایگان این کشور از سمت شما غربی تایوان و چین همینطور از شما شرقی با کشور ژاپن، از سمت غرب فیلیپین با دریای چین و در آخر از سمت جنوب غربی با کشورهای مالزی، تایلند و کشور سنگاپور همسایه میباشد. تاکنون متوجه آنکه فیلیپین کجاست شده اید. قیلیپین کشوری متشکل از جزیره های کوچک و بزرگ میباشد که حدودا 5/1 خاک ایران وسعت دارد  فیلیپین 7107 جزیره دارد. بیشتر این کشور اسیایی پوشش جنگلی بوده بوده و دور تا دور آن را آب فراگرفته. این جزیره ها به قسمت بزرگ لوزون، میندانائو، و ویسایا تقسیم میشوند که بزرگترین و بیشترین قسمت از فیلیپین را لوزون و میندانائو تشکیل میدهند یعنی حدود 66% از فیلیپین را لوزون و میندانائو گرفته. از بین این همه جزیره تنها صد مورد از آن ها قابل سکونت بوده و 2770 تا از آنها اسم گذاری شده اند.

موقعیت جغرافیایی فیلیپین کجاست

همانطور که کمی قبل گفته شد، فیلیپین را آب های اقیانوس آرام و دریای چین احاطه کرده اند که همین آب های شفاف و تمیز باعث جمع شدن بسیاری از توریست ها و گردشگران تور فیلیپین در این کشور شده است. بزرگ تری دریاچه های فیلیپین، لاگونا، تاآل، لانائو و دریاچه سوریاگون میباشد. علاوه بر دریاچه رودهای کاگایان و پاکساهان، رودهای پالانگی و آگوسان دارد. 

موقعیت جغرافیایی فیلیپین کجاست