شهر برات کجاست : شهر برات، یکی از شهرهای کشور آلبانی بوده که به خاطر داشتن آثار باستانی بسیار زیاد به شهر موزه تبدیل شده. شهر برات حدود 125.830 هزار نفر جمعیت داشته و 6.3 کیلومتر مربع است. رودخانه اوسوم نیز از کنار این شهر عبور میکند. شهر برات در قسمت جنوبی البانی قرار دارد. یکی از مهم ترین صنف هایی که در شهر برات وجود دارد، دباغان، این کیک و چرم کاری میباشد. آلبانی شهرهایی با جنگل های بسیار دارد. حدود 17.6% مردم این شهر مسیحی و 24% از آنها پیرو ادیان دیگر هستند. این شهر به خاطر داشتن آثار تاریخی بسیار یکی از شهرهای محبوب توریست ها و گردشگران تور آلبانی است.

شهر برات کجاست

تاریخچه شهر برات

این شهر در زمان قدیم یعنی قبل از میلاد، محل زندگی الیری ها در قرن های 5 و 6 بوده که بعد از قرن سوم به یک شهر با قلعه تبدیل شد. در آن زمان که الیری ها در حال جنگ با روم بودند، برات، آنتی پاتره نام داشت و شهر بسیار مهمی بود. در همان زمانها برات در زمینه های هنری و همینطور صنعت ابریشم بسیار مهم و پر رونق بوده. این شهر قلعه در همان زمان چندین کلیسا با معماری و نقاشی های بسیار زیبا و مذهبی داشت.بعد از مدت زیادی که برات بزرگ تر شد، در کنار دیواره های قلعه محله ای به اسم مانگالم ساخته شد، بعد از مانگالم به ترتیب پرویی و وکف بوجود آمدند. در ادامه، سال 1417 حکومت عثماتی برات را فتح کرده و با آمدن اسکندر بیگ، خاندان موزاکایی توانستند دوباره این شهر را بدست آورند اما دوباره آن را از دست داده و سپس باز هم بوسیله اسکندر بیگ فتح شد. در آخر سال 1944 که بیشتر قسمت های شهر مخروب شده و زیر دست متفقین بود آزاد شده و اکنون به یک شهر گسترش یافته و از آن یک  مرکز آموزش و فرهنگ ساخته شد.