مقامات ارشد صربستان "نبوشا ستفانوویچ " در دیدار با حسین ملاعبدالهی خواستار لغو ویزا بین صربستان و ایران شدند که پس از آن میتوان از پروازهای  مستقیم مابین ایران-تهران و صربستان بلگراد  در غالب تور صربستان و تور بلگراد استفاده نمود و همچنین تجارت و گردشگری و اقتصاد دو کشور با لغو ویزای صربستان چند برابر شود و شما مسافرین عزیز میتوانید از تور لحظه آخری صربستان نیز بهر مند شوید