ساعت کاری سفارت امارات : اگر میخواهید برای به هر یک از شهرهای عربستان سفر کنید میبایست ویزای امارات را داشته باشید. ویزاهای توریستی برای تور دبی اکثرا چهارده روزه میباد و هر ویزایی یک ماه میتواند اعتبار داشه باشد. ماندن بیشتر از روزهای تعیین شده در امارات خلاف قانون امارات بوده و منجر به جریمه و در آخر مشکلات بسیار خواهد شد. سفارت امارات متحده عربستان در ایران، تهران واقع در تهران ولیعصر، تقاطع ‏خیابان دستگردی، روبروی ‏رستوران حاتم، پلاک ‏‏337

ساعت کاری سفارت امارات شنبه تا چهارشنبه از 1:30 تا 8:30 میباشد.

 شماره تلفن:

021 88 78 13 34 

021 88 78 13 33

021 88 78 85 15