ساراواک مالزی : مالزی به طور کلی چندین ایالت بسیار بزرگ سیزده گانه میباشد که یکی از سرسبزترین و زیباترین آنها، ساراواک مالزی است. ساراواک مالزی، یکی از سرسبزترین و خوش آب و هوای این کشور بوده که بیشتر آن را جنگل ها پوشانده است. دولت مالزی قسمت هایی از ساراواک مالزی را که پ.شش جنگلی دارد به عنوان پارک های ملی معرفی کرده که برای بسیاری از طبیعت دوستان مکان مناسبی میباشد. یکی از دیدنی های ساراواک مالزی بهشت بورنئو با 124000 کیلومتر مساحت دارد. بیشتر از هفتاد تا هشتاد درصد از ساراواک مالزی را پارک ها و جنگل ها گرفته است.

ساراواک مالزی

مرکز شهر ساراواک مالزی

مرکز شهر این بهشت زیبا شهر کوچینگ میباشد که یکی از شهرهای مورد توجه توریست ها و گردشران تور مالزی به خاطر زیبایی های آن است.  بیشتر ساختمان ها و بناهای این شهر حالت سلطنتی داشته و بسیار زیبا هستند. مردم ساراواک مالزی فرهنگی غنی صد ساله دارند. دین مردم ساراواک مالزی به طور رسمی اسلام بوده همینطور دین های دیگری مثل هندو، بودا و مسیحی نیز در این شهر هستند. بومیان این شهر را به سزمین منقار شاخی ها میشناسند. آب و هوای ساراواک مالزی استوایی و کمی رطوبت دار است. دمای این شهر بین 23 تا 32 درجه است.

مرکز شهر ساراواک مالزی

دیدنی های شهر ساراواک مالزی

ساراواک مالزی جاذبه های بسیار دارد همچنین پارک های ملی مثل پارک ملی باکو، پارک ملی گونونگ گیدینگ، پارک ملی گونونگ مولو، پارک ملی لامبیر، ساحل های مثل دامای و نخل سماتان، صخره ها و بلندیهای برنئو . کیری سیبوتی از جاذبه های بسیار خوب و دیدنی ساراواک مالزی است.