صرف ناهار در رستورانی متفاوت با منظره ای دیدنی....The Rock Zanzibarراک رستورانی ساده و متفاوت در میان اقیانوس است. ساختمان کلبه ای این رستوران در زنگبار در اقیانوس هند و ۲۳ فوت بالاتر از آب دریا ساخته شده است. 

مشتریان هنگام صرف غذا در این رستوران، منظره ای زیبا و شگفت انگیز در میان اقیانوس را تجربه خواهند کرد.