راهنمای گرفتن کارت اهدا اعضا از سایت www.ehda.center : همه ما شعار " اهدا عضو اهدا زندگی " را حتما شنیده ایم . شاید این شعار کمی نارحت کننده باشد ولی  در عین حال باعث آرامش روح و روان ما نیز می شود . خانواده ای که سخت است مرگ عزیزشان را باور کنند ولی صدای تپش قلب عزیزشام در کالبدی دیگر آرامش بخششان خواهد بود.

اهدا عضو بیمار مرگ مغزی

بیمار مرگ مغزی نه صدایی می شنود نه حرفی می زند نه احساسی را درک می کند و هیچ عکس العملی به تحریکات خارجی نشان نمی دهد و اگر دستگاه تنفس مصنوعی نباشد قار به نفس کشیدن هم نیست . وارد شدن صدمه شدید به سر معمولا در حوادث مختلف می تواند سبب مرگ مغزی شود بعد از مرگ مغزی برخی از اعضای بدن همچون قلب کبد و کلیه ها سالم هستند که بعد از چند روز از کار می یوفتند. که می توان این اعضا را به کسانی که زندگیشان در خطر است اهدا کرد و زندگی دوباره به آنها بخشید.

در ایران ایتدا مردم در مقابل این عمل مقاوت می کردند و نمی خواستند قبول کنند که عزیزشان را از دست داده اند اما به تدریج مردم به این باور رسیدن که می شود اعضای بدن عزیزشان در کالبدی دیگر نفس بکشد و جانی دوباره به دیگری ببخشد . همچون خود اشخاص می توانند با داشتن کارت اهدا عضو به دکترها و پزشکان اجازه دهند در صورتی که دچار مرگ مغزی شدند برای اهدا عضو اقدام نمایند برای داشتن کارت اهدا عضو کافیت در سایت www.ehda.center با داشتن کد ملی و سایر مشخصات شخصی ثبت نام کنید . بعد از ثبت نام کدی در اختیار شما قرار می گیرد که می توناید در جریان آخرین وضعیت صدور کارت خود باشید