خبر مارکت بر نحوه تولید و ارائه خبر تمرکز دارد. محتوای اخبار آنلاین را با محتوایی که برای رسانه‌های آفلاین ایجاد می‌شود (مثلا روزنامه‌ها، رادیو و تلویزیون) مقایسه می‌کند و اینکه آیا تمایز بین اخبار آنلاین و آفلاین همچنان معنادار است یا خیر. همچنین میزان بازتاب اخباری که در اینترنت در اینترنت ظاهر می‌شوند، مفاهیم سنتی اهمیت مسائل و رویدادها را به همراه روش‌های جدید انتشار محتوای اخبار آنلاین به مخاطبان بررسی می‌کند. نقش روزنامه‌نگاری شهروندی مانند وبلاگ‌ها و فیدهای خبری در فضای خبری مورد توجه است. این فصل با بحث در مورد اینکه چگونه ایجاد و ارائه اخبار آنلاین می تواند بر نحوه درک شهروندان از رویدادها، مسائل و خط مشی عمومی تأثیر بگذارد، به پایان می رسد.

این مقاله بر روی اخبار ارائه شده در اینترنت و نحوه برخورد و تأثیرگذاری آن توسط مخاطبان آنلاین تمرکز دارد. به طور خاص، خبر را با اخبار ارائه شده توسط سایر رسانه ها (روزنامه ها، مجلات، و پخش رادیو و تلویزیون) بررسی می کند. همچنین به معانی الگوهای ارائه اخبار آنلاین نگاه می کند. همچنین نحوه دریافت و ایجاد اخبار آنلاین را در نظر می گیرد. پیامدهای خبر اقتصادی چنین اخباری در یک فضا مدرن چیست؟ این فصل همچنین رابطه بین خبر و شهروندی را مورد بحث قرار می دهد. برخی از ویژگی های اینترنت که برای ایجاد، ارائه و مصرف اخبار مرتبط هستند. و نقش خبر خودرو و اخبار گردشگری را نشان می دهد.

این فصل به چگونگی استفاده مردم از رسانه و تبدیل شدن به مخاطب می پردازد. به طور دقیق تر، بررسی می کند که چرا مخاطبان از یک رسانه به رسانه دیگر منتقل می شوند و چگونه این تغییرات بر تجارت رسانه تأثیر می گذارد. این نشان می دهد که اعضای یک مخاطب می توانند منفعل یا فعال باشند و توضیح می دهد که چگونه اینترنت نحوه تفکر ما را در مورد فعالیت مخاطب تغییر می دهد. همچنین بررسی می کند که چگونه محتوا و عملکرد رسانه تحت تأثیر فعالیت مخاطب قرار می گیرد. این استدلال می کند که تغییر مخاطب نقش مهمی در درک اخبار آنلاین ایفا می کند. این فصل با نگاهی به مخاطبان آنلاین در رابطه با شکاف دیجیتالی و اینکه چگونه مخاطب به طور کلی بر صنعت خبر تأثیر می گذارد، به پایان می رسد.

 khabarmarket بر گستردگی محتوای اخبار و ارتباط آن با بخش‌های مخاطب تمرکز دارد. به طور دقیق تر، بررسی می کند که چگونه محتوای اخبار در اینترنت با ویژگی ها و علایق مخاطب خاص تنظیم می شود. پس از در نظر گرفتن تاریخچه تخصصی شدن رسانه و چگونگی گرایش رسانه ها به تکامل، این فصل توضیح می دهد که چگونه ارائه دهندگان اخبار آنلاین از تعامل فناوری و انتخاب مخاطب استفاده می کنند. همچنین ساختار سازماندهی تکامل رسانه و چگونگی تقسیم بندی یا تخصصی شدن محتوا و مخاطبان از رقابت و توسعه رسانه ها را مشخص می کند. علاوه بر این، به برخی از عواملی که تمایل دارند از تقسیم بندی محتوای اخبار آنلاین و مخاطبان به واحدهای مجزا جلوگیری کنند، نگاه می کند. سرانجام،

این فصل مفهوم گزینش پذیری مخاطب را مورد بحث قرار می دهد، با اشاره به میزانی که مخاطبان اخبار زمان اینترنت خود را بر روی اخبار متمرکز می کنند. ابتدا گزینش پذیری را به عنوان یک مفهوم کلی و نحوه انتخاب رسانه ها و پیام ها توسط مردم توضیح می دهد. سپس به بحث در مورد چگونگی انتخاب سایت‌ها و داستان‌های خبری آنلاین توسط مردم می‌پردازد. همچنین تأثیر موضوعات خاص بر رسانه‌های خبری و محتوایی که ارائه می‌کنند و اینکه اخبار آنلاین چگونه مردم را در مورد امور آگاه می‌کند را بررسی می‌کند. در نهایت، این فصل توضیح می‌دهد که چگونه انتخاب مخاطب منجر به تخصصی شدن مخاطب و همچنین مرور اخبار می‌شود.

به بررسی آنچه مردم از اخبار آنلاین می آموزند و چگونه است. ابتدا تحقیقاتی را بررسی می‌کند که به بررسی چگونگی یادگیری افراد از اخبار می‌پردازد، قبل از بحث درباره اینکه چگونه مصرف اخبار یافت شده در اینترنت بر نحوه تفکر مخاطبان درباره سیاست تأثیر می‌گذارد. سپس چگونگی تأثیر اینترنت بر فرآیند یادگیری آنلاین، همراه با پیامدهای یادگیری متفاوت برای جامعه را در نظر می گیرد. این نشان می دهد که مخاطبان از توابع جستجو و منوهای موضوعی استفاده می کنند و پیوندها را دنبال می کنند تا به نحوه ارائه اخبار پاسخ دهند.

این فصل به این موضوع می پردازد که چگونه مصرف اخبار آنلاین باعث پراکندگی و دوقطبی شدن مخاطبان می شود. شرایطی را در نظر می گیرد که تحت آن چندپارگی و قطبی شدن مخاطب ممکن است رخ دهد یا عمل کند. همچنین ادبیات تحقیق را برای یافتن شواهدی مبنی بر پراکندگی و قطبی شدن مخاطبان اخبار آنلاین در معاصر بررسی می‌کند. به طور خاص، بررسی می‌کند که آیا افراد قرار گرفتن در معرض اخبار و در نتیجه دانش و نظر خود را بر اساس عواملی مانند باورهای قرار می‌دهند یا خیر. این فصل همچنین انواع پراکندگی و قطبی شدن مخاطب، علل پراکندگی و قطبی‌سازی، و پراکندگی و قطبی‌سازی در اینترنت را مورد بحث قرار می‌دهد و آن‌ها را با رسانه‌های سنتی یا آفلاین مقایسه می‌کند. در نهایت، تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به امور عمومی و دستور کار عمومی است.

این فصل بر پیامدهای مثبت هنجاری نحوه ظاهر شدن و مصرف آنلاین اخبار تمرکز دارد. به طور خاص، بررسی می‌کند که آیا اینترنت اطلاعات عمومی را ممکن می‌سازد، یعنی استفاده از اینترنت منجر به مشارکت شهروندان در تولید محتوا می‌شود. ابتدا مفهوم سازی و پیامدهای آن برای جامعه را توضیح می دهد و سپس به بحث در مورد نقش می پردازد. سپس رابطه بین کنترل کاربر و خیر اجتماعی و همچنین تفاوت‌های بین سیستم رسانه‌های جمعی و رسانه‌های امروزی را برجسته می‌کند. همچنین در نظر می گیرد که چگونه اینترنت ارتباطات بین شهروندان و دانش را تقویت می کند. این فصل با نگاهی به اخبار آنلاین بر جامعه به پایان می‌رسد.

منبع: khabarmarket.net