تیرانا آلبانی : پایتخت کشور آلبانی تیرانا نام دارد. این شهر یکی از اصلی ترین مراکز تجار، صنعتی و فرهنگی در آلبانی را دارد. تیرانا آلبانی که در گویش ترکی به آن تیران میگویند از زبان یونانی ها و لاتین بوده و بسیاری از بومیان آن را تِرانات میگویند. یکی از مورخان مشهور در رابطه با تحقیق اسم این شهر به قلعه ترکانوس که بالای یک کوه واقع شده اشاره کرده و انتخاب این اسم را به این قلعه ربط داده است. شرایط آب و هوایی تیرانا معمولا معتدل و گرم است. زمستان های تیرانا آلبانی بیشتر بارانی بوده تا برفی. مساحت این شهر تقریبا 12650 کیلومتر مربع بوده و جمعیت آن حدود 749265 نفر میباشد. 

تیرانا آلبانی

تاریخچه تیرانا آلبانی

تیراما در دوره حکومت عثمانی ها ساخته شد. حدود سال 1614 سلیمان پاشا برگجینی که یکی از مردمان روستای این شهر بود عمارت ها و ساختمان های بسیاری در آن ساخت از جمله مسجدها، عمارت ها، حمام ها و چند دکه از جمله دکه نانوانی. این ساخت و سازها برای راه افتادن این شهر و توانایی زندگی کردن در آن بود در حال حاضر تفریح بسیاری از مردم این شهر رفتن به قهوه خانه هاست. اکنون این شهر یکی از مهم ترین شهرهای آلبانی شناخته شده که دارای محصولات بسیار مهمی مثل فلز، صنایع نساجی و ... بوده همینطور در کشاورزی و غذایی موفق میباشد. میتوان گفت علت سرپا ماندن آلبانی، پایتخت آن تیراناست به همین دلیل به جز توریست های تور آلبانی بسیاری از تجار به این شهر سفر میکنند.