تاریخ دقیق شبهای سفید روسیه در بازه زمانی 21خردادماه تا 11 تیرماه میباشد. وشهر مورد نظر که این پدیده زیبا در آن به وقوع می پیوندد سن پترزبورگ روسیه میباشد.شما علاقمند میتوانید با تور شبهای سفید روسیه شاهد آسمان مهتابی و تا نزدیک صبح گرگ و میش بودن سن پترزبورگ را مشاهده نمائید.از نظر علم مدرن این واقعه اینطور توصیف میشود که چون طول روز در شهرهای که نزدیک به قطب شمال هستند کمی بیشتر میباشد و خورشید اجازه تابش و خودنمائی بیشتری دارد طبیعتا شب کوتاه و اثرات نور خورشید و تابش مستمر آن باعت این رخداد زیبا "شبهای سفید روسیه" میشود.شما میتوانید تور شبهای سفید روسیه را از آژانسهای روسیه کار سایت لست تورز که بدون واسطه تور مسکو سن پترزبورگ را ارائه میدهند رزرو نمائید.در ادامه ویدیو با کیفیت از شب های سفید روسیه قرار داده شده تا تصویر رویایی این واقعه در ذهن  شما قبل از سفر به روسیه نقش بندد

جدیدترین تورهای روسیه و تور شبهای سفید روسیه را از صفحه زیر رزرو کنید:

تور مسکو

تور مسکو سن پترزبورگ

تور شبهای سفید روسیه