بهترین زمان سفر به مشهد : شهر مقدس مشهد که به آن پایتخت معنوی ایران میگویند ماه فروردین بسیار شلوغ و پر ترافیک است. به همین دلیل ممکن است هتل و یا اقامتگاهی برای شما کم پیدا شود. همینطور حرم امام رضا (ع) در این ماه بسیار شلوغ میشود. در آخر بهترین زمان سفر به مشهد آخر ماه فرودین تا اول فصل پاییز است. به عبارتی از 13 فروردین به بعد بهترین زمان سفر به مشهد است به خاطر بهتر شدن شرایط آب و هوایی، نصف شدن قیمت هتبپل ها و اقامتگاه ها، خلوت بودن حرم مطهر امام رضا(ع) ارزان بودن اجناس در این ماه ها و نداشتن ترافیک به توریست های تور مشهد توصیه میشود که در بین 13 فرودین تا اوایل پاییز به مشهد مقدس سفر کنند. آب و هواس مشهد در کل مناسب و خشک است. تاسبتان های مشهد نیز بسیار گرم به طوری که 23 درجه دمای هوا میشود و زمستان ها بسیار سرد به چهار درجه زیر صفر میرسد میباشد.