با توجه به اینکه در گذشته برای ورود به کشور بزرگ روسیه نیاز به ویزای روسیه بود و این ویزای در دو مدل ویزای جهانگردی روسیه و همچنین ویزای تجاری روسیه صادر میگشت از ماه بهمن سال ۹۴ با توجه به اخبار جدید برای ورود به کشور روسیه دیگر نیاز به ویزای روسیه نمیباشد و به به این شکل ایرانیان عزیز یرای سفر به کشور روسیه نیاز به اخذ ویزای روسیه ندارند و تعداد توریستهای ایرانی که مشتاق دیدار از سرزمین روسیه میباشند

ویزای روسیه

افزایش مییابد و تور روسیه میتواند پاسخگوی این نیاز برای شما عزیزان باشد تا شهرهای بزرگ روسیه را در تور مسکو و تور سنپطرزبورگ و تور سوچی انتخاب نمایید