برج گالاتا استانبول : برج  700ساله گالاتا کوله سی با ارتفاع 67 متر  نماد شهر استانبول که در عهد بیزانس در امپراوری رم شرق تاسیس شد.البته 100 سال بعد  جنوئزها که از امپراطوردوم تبعیت میکرد برج دیگری در نزدیکی برج گالاتا بنا نمود که  تقی الدین ستاره شناس عثمانی برای رصد ستاره از آن استفاده میکرد.برج گالاتا با اهداف نظامی ساخته شد تا بتواند حمل و نقل کشتی ها دشمن را شناسایی کنند. و برج 9 طبقه گالاتا دوبار دچار حریق شد و مورد بازسازی قرار گرفت تا شما مسافران ترکیه در تور استانبول شاهد این بنای باشکوه 10 هزار تنی باشید و از تماشای  جزیره زیبای پاریم آدا در روبرو برج لذت ببرید.راه دستیابی به برج گالاتا محله بی اوغلو استانبول و خیابان استقلال است