برج دوقلو آمریکا : برج های دوقولوی آمریکا در منهتن نیویورک با داشتن یک هتل، مرکز اطلاعات، پارکینگ های بزرگ وچند طبقه در سال 2001 به علت تصادف با یک هواپیما با آن فروریخت! این برج های دوقلو آمریکا بعد از برج ویلیس یکی از بلندترین برج ها در دنیا بود. این برج ها بوسیله معمار ژاپنی آمریکایی به  اسم مینورو یامازاکی ساخته شد و در سال 1977 افتتاح شد. زیر این برج ای دوقلو قسمت ورودی خط آهن به شهر New Jersey و همینطور سه خط از ایستگاه های مترو بود. داخل برج نیز 430 شرکت فعالیت میکردند. درواقع این برج های دوقلو ادارات حساسی را درخود داشتند.

برج دوقلو آمریکا

برخورد دو هواپیما به برج دوقلو آمریکا

گفته شده بود که این ساختمان ها به گونه ای ساخته شده که بعد از برخورد کردن با یک بوئینگ 707 بازهم استوار باقی میماند. یکی از آن دو هواپیمایی که به برج ها برخورد کرده، موتور جت داشته و وزن آن 150 هزار کیلوگرم میباشد. یکی دیگر از این هواپیماها که احتمالا  بوئینگ 767 بوده تقریبا 186880 کیلوگرم وزن داشته. علت فروریختن این برج ها 500 کیلوگرم مواد منجره در یک کامیون در گاراژ ساختمان بوده که بعد از منفجر شدن آن یک گودال سی متری ایجاد شد و سه طبقه زیرین این برج را خراب کرد. همینطور خط های مترو و راه آهن زیر این برج نیز با مشکل مواجه شدند. حدود 50 هزار نفر در این برج ها فعالیت میکرند همینطور در روزهای کاری 80 هزار نفر برای کارهای تجاری و خصوصی به این برج رفت و آمد داشتند. همین که هواپیما با برج برخورد کرد سیستم برق قطع شد و افراد داخل برج بعد از ساعت از پله های اضطراری از برج خارج شدند