برج الفبا باتومی گرجستان : برجی که نماد قدمت بسیار زیاد و پنج هزار ساله الفبای گرجی است با معماری جالبی در شهر باتومی قرار گرفته. بله این برج 130 متری که به شکل ماریپیچ بالا رفته و بسیاری معتقدند که شبیه به ساختار یک DNA است. جنس بدنه این برج از آلومینیوم بوده و 33 ( تعداد الفبای گرجی ) حالت مارپیچ داشته تا به نوک برج برسد. برج الفبا باتومی گرجستان دو قست داشته که این دو قسمت شامل هسته مرکزی، آسانسورها با منظره پانورامایی و قسمت دوم قسمت شیشه ای برج میباشد. درواقع هدف از ساخت این برج نشان دادن نمایی 360 درجه و جذب توریست و گردشگر تور گرجستان از همه نقاط جهان بوده اما متاسفانه در حال حاضر برج الفبا باتومی گرجستان شبیه به یک برج متروکه که ده ها پرنده مرده هم در آن هستند زندگی میکنند. این برج اکنون تنها به عنوان یکی از مجسمه های بزرگ شهر است. 

برج الفبا باتومی گرجستان