باغ خونی مشهد : این مجموعه متعلق به دوران قاجار بوده و در استان مشهد، خیابان عنصری قرار دارد. باغ خونی شش هکتار مساحت داشته و به خاطر وجود چشمه های بسیار در باغ، به باغ چشمه نیز معروف است. در گذشته ها مشهد فضای سبز بسیاری داشت اما امروزه با کمبود فضای سبز روبرو شده و طبیعتش جای خود را به خانه های سیمانی داده است. از بین آن همه طبیعت و باغ، تعداد بسیار کمی باقی مانده اند مثل باغ خونی. این باغ در حصار سیم خاردارها به سر بوده و رو به نابودی است. باغ خونی از باغ های صد ساله مشهد بوده که این روزها را به سختی سپری می کند. در اوایل قاجاریه، در قسمت جنوبی، جایی که خارج از حصارهای شهر مشهد می باشد، این باغ نمادی از باغ ایرانی است. این باغ در زمان های قدیمی سه عمارت مستقل داشته که دو ساختمان آن خراب شده اند. باغ خونی مشهد در سال 1370 به عنوان آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

باغ خونی مشهد

تاریخچه باغ خونی مشهد

باغ خونی مشهد در دوران قاجار افتتاح شد. مالک آن نیز شخصی به اسم حاج مهم مهدی تاجر قندهاری بوده. از سمتی دیگر این عمارت را عمارتی دولتی دانسته که در دوران قدرت کلنل محمد تقی خان پسیان به عنوان مرکز ژاندارمری مورد استفاده قرار میگرفته. اولین سند باغ خونی مربوط به سال 1317 شمسی بوده که به نام اداره مالیه زده شده که در سال های قبل انقلاب بانک کشاورزی ان را میگیرد. بعد از بانک کشاورزی نیز به نیروی انتظامی تعلق میگیرد. روایاتی هم ست که گفته شده در سال 1330 شمسی از این باغ مسجد گوهرشاد را به توپ بستند. بعد از سال ها نیز باغ خونی مدتی هم به عنوان کنسولگری روسیه در مشهد شناخته می شد و مدنی بعد هم به نام دفتر بازرگانی دولت روسیه به دست روس ها اداره می شد. دولت وقت نیز آن باغ شش هکتاری را در پی طلب گرفته اما با قانون منع واگذراری ملک به اتباع بیگانه، این امر ممکن نشد و باغ به اجاره درآمد. بعد از فروپاشی کمونیسم، سال 1369، روس ها برای همیشه باغ را ترک کردند. البته عده ای از مردم اعتقاد دارند که در حادث به توپ بستن حرم، روس ها اجساد زائران را در این باغ دفن کرده که به نام باغ خونی شهرت یافته.

تاریخچه باغ خونی مشهد

دسترسی های نزدیک به باغ خونی مشهد

از باغ خونی تا حرم امام رضا، میدان بین المقدس و میدان بسیج پانصد متر فاصله داشته و توریست ها و گردشگران تور لحظه آخری مشهد میتوانند به راحتی بعد از باغ خونی به حرم برسند.