ایرباس آ۳۸۰ هواپیمای مسافربری پهن پیکر، ۴ موتوره و دو طبقه ساخت شرکت ایرباس است که بزرگترین هواپیمای مسافربری جهان است.اولین پرواز تجاری این هواپیما در سال ۲۰۰۷ از سنگاپور به مقصد سیدنی انجام گرفت.ظرفیت صندلی های آن در مدل استاندارد و سه کلاس پروازی بالغ بر ۵۲۵ نفر و در یک کلاس اقتصادی ۸۴۰ نفر می باشد..قسمت ارابه فرود هواپیما شامل ۲۲ عدد چرخ است. طول هواپیما ۷۳ متر و فاصله نوک دو بال آن ۸۰ متر می باشد.قیمت حدودی آن ۳۹۰ میلیون دلار می باشد..