آتش نشانی مشهد پس از 30 دقیقه تلاش از تیم ‌های 125 شامل 25 آتش نشان از 5 ایستگاه موفق به مهار آتش سوزی شدند که در طبقه منفی یک، این هتل زمانی به وقوع پیوست که کارگران در حال بازسازی سونا و جکوزی این مجموعه بودند.خوشبختانه با اقدام به موقع تیم‌های آتش نشانی و کارکنان هتل و تخلیه سریع مسافران، این آتش سوزی تلفات جانی نداشت.