آتشگاه باکو : قلعه ای در سوراخانی در سی کیلومتری این شهر بنا شده که یک مجتمع 5 گانه به همراه یک حیات که دور آن بوسیله خانه های روحانیان زرتشتی احاطه شده است. محرابی که وسط این حیات ساخته شده متعلق به قرن هفده و هجده هستند. این آتشگاه سال 1883 زمانی که نفت و گاز طبیعی در کنار آن تاسیس شد، متروکه مانده است و حدود سال 1975 به خاطر بازدید سالانه 15 هزار گردشگر و توریست به یک موزه تبدیل شده و در یونسکو ثبت شد.

آتشگاه باکو

ساختمان آتشگاه باکو :

این ساختمان 5 ضلعی که اکنون بازدیدکنندگان تور باکو از سراسر دنسا دارد دیوارها و قسمت ورودی اصلی آن به صورت معماری بومی آبشرون ساخته شده به این صورت که یک اتاق برای مسافران به اسم بالاخانه ساخته شده است. کتیبه هایی به خط سانسکرین بالای هر اتاق روی تکه سنگ های حکامی شده همینطور در حیاط اصلی این آتشگاه یک ساختمان 4 گوش گنبدار هست که اطراف آن را اتاقهایی برای راهبان احاطه کرده است. این خانه چهارگوش به شکل مصنوعی بوسیله لوله ها آتش زیر گنبد را ایجاد کرده است. بر سر این آتشگاه به خاطر آنکه محل عبادت زرتشتی ها و هندی ها است اختلافات نظری هست که این آتشگاه برای کدام آیین است

ساختمان آتشگاه باکو