آب انبار باسیلیکا : استانبول پر رمز و راز دارای بیوگرافی عجیبی است همانطور که در مطالب گذشته لست تورز توضیح داده شد. شهر استانبول در گذشته پایتخت رومی های یا بیزانسی ها شهر قسطنطنیه بوده است و  دائما در حال جنگ و محاصره قرار داشته راهکار وجود یک منبع آب زیرزمینی برای شهر استانبول بسیار حیاتی بود آب انبار باسیلیکا در قرن 5 و به دستور امپراتور بیزانس زوستینین یکم ساخته شد و نام دیگر آن  آب انبار فرو رفته است  آب انبار باسیلیکا یکی از هزاران آب انبار زیر شهر استانبول ترکیه است.که به خاطر زیبائی آن شبیه یک معبد مقدس زیزمینی میباشد 138 متر طول اب انبار و 64 متر عرض آب انبار است و در آن زمان میتوانست 80 هزار متر مکعب آب را درون خود ذخیره کنند. 336 ستون مرمر ایستاده 9 متری در 12 ردیف منظم و 28 ستون در فاصله ی 5 متر با یکدیگر آب انبار باسیلیکا در نزدیکی ایا صوفیه را شکل داده اند قطره های اشک روی ستونهای این اب انبار یاد برده های که در مراحل ساخت شرکت داشته اند و در گذشته اند را تداعی میکنند. تور استانبول پر از جاذبه باستانی برای شماست