یکی از بناهای منحصربفرد دوره امپراطوری عثمانی قرن 16 میلادی  مسجد سلطان احمد اول بخاطر وجود کاشیکاریهای آبی رنگ داخل مسجد که اثر معماری آن زمان محمد آقای صدفکار باعث شده که در نزد توریستهای تور استانبول مسجد آبی شناخته شود  که میتوان میدان اسب دوانی استانبول را از درون مسجد  نظاره نمود.مسجد ابی بر خلاف اسمش در نمای خارجی رنگش آبی نیست استانبول شهر هزار مسجد در کنار مساجد زیبای مانند ایا صوفیه که در نزدیکی این مسجد است اینبار با مسجد آبی که دارای 6 مناره و گنبد های ابشار گونه است به نحوی که از گنبد بزرگ اصلی که در مرکز قراردارد گنبدها به پایین سرازیر میشوند و توریستهای تور استانبول را به سمت خود جذب میکنند.سلطان احمد در مراحل ساخت مسجد گاهی اوقات خودش شخصا نظاره گر رویه اجراء ساخت مسجد آبی بود.خبر بد اینکه پس از تکمیل مسجد محمد آقا ی صدفکار معمار برجسته عثمانی در 27 سالگی درگذشت و پیکر او در کنار همسر و فرزندانش در بیرون مسجد به خاک سپرده شد.معماری بینظیر این مسجد که دارای 6 مناره طلائی است در زمان خودش جنجالی بزرگ به پا نمود چراکه تا آن زمان فقط  مسجد الحرام در شهر مکه شش مناره داشت و محمد آقای صدفکار اشتباها تعداد مناره مسجد که 4 باید باشد را عدد 6 شنیده بود و سلطان احمد با فرستادن معمارش به مکه و ساخت مناره هفتم این اشتباه را جبران نمود .برای تکریم مسجد تمامی بازدید کننده ها باید از ورودی شمالی میدان اسب دوانی که در ابتدای ورودی زنجیرهای آویزان شده که عابرین و سواره ها مجبور به تعظیم و ادای احترام شوند.کاشی کاریهای آبی رنگ داخل نما 20 هزار کاشی است که از الگوهای مانند گل،درخت و معماری قرن 16ام طراحی ایزنیکی میباشد.برای زیبائی نور داخل مسجد 260 پنجره مسئول اینکار هستند که به مرور زمان از بین رفته اند و متاسفانه شیشه های جایگزین جنس مرغوبی ندارند.مسجد آبی 5 گنبد 6 مناره و 8 گنبد فرعی دارد.لوسترهای داخل مسجد با تخم شترمرغ ترکیب شده تا جلوی عنکبوت را بگیرد.بهترین خطاط آن زمان سید قاسم غباری آیاتی از قرآن را درون مسجد نوشته است.جلوی پنجره های  که نور مسجد را تامیین میکنند جای برای نشستن میباشد و هر یک از 6 گنبد مسجد دارای 14 پنجره و گنبد اصلی و مرکزی 28 پنجره دارد.محراب مسجد از سنگ مرغوب کاشی است و طراحی آن باعث میشود در روزهای که مسجد مملو از مسلمانان نمازخوان است همه مردم امام و صدای اورا بشنوند.