09354294946

تماس در ساعت اداری

لست تورز سایتی برای معرفی تورهای لحظه آخری مسافرتی و ارزان است و هیچگونه خرید و فروشی برای تور مسافرتی و بلیط پرواز ندارد

تور اقساطی کوالالامپور پنانگ

تور کوالا پنانگ بهمن ماه اقساطی

7 شب شب پرواز ماهان از 13 بهمن تا 16 اسفند ابرش پرواز6,350,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور کوالالامپور و پینانگ 6 اسفند 98

7 شب شب پرواز ماهان از 06 اسفند تا 14 اسفند شهر فرنگ4,890,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور کوالالامپور + پنانگ نوروز 99

7 شب شب پرواز ماهان از 28 اسفند تا 07 فروردین تفرج گشت11,450,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی پنانگ بهمن ماه اقساطی

7 شب شب پرواز ماهان از 12 بهمن تا 30 بهمن ابرش پرواز6,350,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور کوالا و پنانگ 04 اسفند 98

7 شب شب پرواز ماهان از 04 اسفند تا 12 اسفند رادین گشت6,350,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور کوالالامپور و پنانگ بهمن 98

7 شب شب پرواز ماهان از 14 بهمن تا 22 بهمن شهر فرنگ4,850,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

آفر ویژه کوالا و پنانگ 9 بهمن 98

7 شب شب پرواز ماهان از 09 بهمن تا 17 بهمن مهتا سیر ایرانیان6,490,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور کوالا پینانگ دی ماه اقسـاطی

7 شب شب پرواز ماهان از 05 بهمن تا 30 بهمن ابرش پرواز6,350,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور ترکیبی کوالا و پنانگ 20 بهمن 98

7 شب شب پرواز ماهان از 20 بهمن تا 28 بهمن مهتا سیر ایرانیان6,390,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور ارزان کوالا و پنانگ 30 دی 98

7 شب شب پرواز ماهان از 30 دی تا 08 بهمن مهتا سیر ایرانیان6,490,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی 10 بهمن 98

7 شب شب پرواز ماهان از 10 بهمن تا 18 بهمن شهر فرنگ4,890,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور کوالا پنانگ

7 شب شب پرواز ماهان از 13 دی تا 30 دی بال سبز 6,650,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور کوالا پینانگ دی ماه اقساطی

7 شب شب پرواز ماهان از 13 دی تا 30 دی ابرش پرواز6,350,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور ارزان کوالا و پنانگ 22 دی 98

7 شب شب پرواز ماهان از 22 دی تا 30 دی مهتا سیر ایرانیان6,390,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور ارزان کوالا + پنانگ 16 آذر 98

7 شب شب پرواز ماهان از 25 آذر تا 03 دی مهتا سیر ایرانیان6,100,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی پینانگ 17 آذر 98

7 شب شب پرواز ماهان از 17 آذر تا 25 آذر شهر فرنگ5,050,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور ارزان کوالا + پنانگ آذر 98

7 شب شب پرواز ماهان از 02 آذر تا 10 آذر مهتا سیر ایرانیان6,770,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

کوالالامپور پینانگ 22 اذر 98

7 شب شب پرواز ماهان از 22 آذر تا 30 آذر شهر فرنگ4,890,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی 22 آذر 98

7 شب شب پرواز ماهان از 22 آذر تا 30 آذر شهر فرنگ5,410,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی پینانگ 12 آذر 98

7 شب شب پرواز ماهان از 12 آذر تا 20 آذر شهر فرنگ4,700,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی 27 آبان 98

7 شب شب پرواز ماهان از 27 آبان تا 05 آذر شهر فرنگ4,990,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور کوالا پینانگ آبان ماه اقسـاطی

7 شب شب پرواز ماهان از 16 آبان تا 30 آبان ابرش پرواز6,370,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور کوالا پینانگ آبان ماه اقسـاطی

7 شب شب پرواز ماهان از 10 آبان تا 30 آبان ابرش پرواز6,270,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور کوالا پینانگ آبان ماه اقسـاطی

7 شب شب پرواز ماهان از 10 آبان تا 30 آبان ابرش پرواز6,270,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی پینانگ 2 آذر 98

7 شب شب پرواز ماهان از 02 آذر تا 10 آذر شهر فرنگ5,330,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی و پنانگ آبان 98

7 شب شب پرواز ماهان از 01 آبان تا 30 آبان مهتا سیر ایرانیان6,590,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

مالزی پینانگ ویژ مهر ماه اقساطی

7 شب شب پرواز ماهان از 23 مهر تا 30 آبان ابرش پرواز6,270,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی کریسمس 2020

7 شب شب پرواز ماهان از 08 آبان تا 16 آبان شهر فرنگ500,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی و پنانگ آبان 98

7 شب شب پرواز ماهان از 06 آبان تا 14 آبان مهتا سیر ایرانیان6,390,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی و پنانگ پاییز 98

7 شب شب پرواز ماهان از 18 مهر تا 30 آبان مهتا سیر ایرانیان6,390,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی و پینانگ آبان 98

7 شب شب پرواز ماهان از 15 مهر تا 22 مهر شهر فرنگ5,260,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی پنانگ مهر ماه اقساطی

7 شب شب پرواز ماهان از 23 مهر تا 30 آبان ابرش پرواز6,270,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

مالزی پینانگ مهر ماه اقساطی

7 شب شب پرواز ماهان از 23 مهر تا 30 آبان ابرش پرواز6,270,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور کوالالامپور پینانگ آبان 98

7 شب شب پرواز ماهان از 07 آبان تا 15 آبان شهر فرنگ4,680,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور کوالا پینانگ مهر ماه اقساطی

7 شب شب پرواز ماهان از 01 مهر تا 30 مهر ابرش پرواز5,970,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور کوالالامپور 19 مهر 98

7 شب شب پرواز ماهان از 19 مهر تا 27 مهر شهر فرنگ4,890,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور کوالا پینانگ مهر ماه اقسـاطی

7 شب شب پرواز ماهان از 02 مهر تا 30 مهر ابرش پرواز5,970,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی تعطیلات مهر 98

7 شب شب پرواز ماهان از 17 شهریور تا 25 شهریور شهر فرنگ4,990,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور کوالا پینانگ مهر ماه اقسـاطی

7 شب شب پرواز ماهان از 01 مهر تا 30 مهر ابرش پرواز5,970,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی و پینانگ شهریور 98

7 شب شب پرواز ماهان از 16 شهریور تا 24 شهریور شهر فرنگ5,690,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور کوالا پینانگ اقساطی مهرماه 98

7 شب شب پرواز ماهان از 01 مرداد تا 30 مهر ابرش پرواز5,970,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور کوالالامپور و پینانگ شهریور 98

7 شب شب پرواز ماهان از 10 شهریور تا 18 شهریور شهر فرنگ5,190,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور کوالا پینانگ اقساطی تابستان98

7 شب شب پرواز ماهان از 01 شهریور تا 31 شهریور ابرش پرواز7,480,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی شهریور 98

7 شب شب پرواز ماهان از 02 مرداد تا 10 مرداد شهر فرنگ4,990,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور کوالا پینانگ مرداد ماه 98اقساطی

7 شب شب پرواز ماهان از 01 مرداد تا 31 مرداد ابرش پرواز6,580,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی پینانگ تابستان 98

7 شب شب پرواز ماهان از 25 مرداد تا 31 شهریور بال سبز 6,240,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور کوالا پینانگ تیرماه 98اقساطی

7 شب شب پرواز ماهان از 16 تیر تا 31 تیر ابرش پرواز5,980,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور مالزی 23 تیر 98

7 شب شب پرواز ماهان از 23 تیر تا 31 تیر شهر فرنگ4,690,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور کوالالامپور پنانگ 22 خرداد 98

8 شب شب پرواز ماهان از 22 خرداد تا 30 خرداد مهتا سیر ایرانیان5,790,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور کوالالامپور و پنانگ 13 خرداد 98

7 شب شب پرواز ماهان از 13 خرداد تا 21 خرداد مهتا سیر ایرانیان6,200,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور کوالالامپور و پنانگ خرداد

7 شب شب پرواز ماهان از 13 خرداد تا 21 خرداد مهتا سیر ایرانیان6,200,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور کوالالامپور

7 شب شب پرواز ماهان از 26 خرداد تا 03 تیر تفرج گشت4,750,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور ترکیبی کوالالامپور + پنانگ ویژه اردیبه

8 شب شب پرواز ماهان از 27 اردیبهشت تا 03 خرداد مهتا سیر ایرانیان5,950,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور کوالا پینانگ اردیبهشت 98 اقساطی

7 شب شب پرواز ماهان از 31 اردیبهشت تا 31 اردیبهشت ابرش پرواز5,780,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور کوالالامپور+پنانگ ویژه 22 و 23 اردیبهش

7 شب شب پرواز ماهان از 22 اردیبهشت تا 29 اردیبهشت مهتا سیر ایرانیان6,300,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور ترکیبی کوالالامپور پنانگ اردیبهشت 98

7 شب شب پرواز ماهان از 13 اردیبهشت تا 20 اردیبهشت مهتا سیر ایرانیان6,200,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور ترکیبی کوالالامپور + پنانگ ویژه اردیبه

7 شب شب پرواز ماهان از 13 اردیبهشت تا 23 اردیبهشت مهتا سیر ایرانیان6,200,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور ترکیبی کوالالامپور + پنانگ ویژه اردیبه

7 شب شب پرواز ماهان از 07 اردیبهشت تا 30 اردیبهشت مهتا سیر ایرانیان6,200,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور ترکیبی کوالالامپور + پنانگ اردیبهشت 98

7 شب شب پرواز ماهان از 01 اردیبهشت تا 20 اردیبهشت مهتا سیر ایرانیان6,200,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور کوالالامپور و پنانگ 16 اردیبهشت

7 شب شب پرواز ماهان از 16 اردیبهشت تا 24 اردیبهشت شهر فرنگ5,620,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان
-->